top of page

REGULAMIN

Obiekt SZEKLA będzie Państwu bardzo wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma posłużyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości, którzy przebywają w obiekcie SZEKLA w Grzybowie.

2. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji obiektu oraz na stronie internetowej.

3. Pokój w obiekcie SZEKLA wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Jeśli Gość nie określił terminu swojego pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Rezerwacje zachowują ważność do godziny 24:00 planowanego dnia przyjazdu.

5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin rezerwacji. Hotel uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

6. Goście podlegają obowiązkowi meldunkowemu na podstawie ważnego dowodu tożsamości.

7. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do 22:00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu obsłudze obiektu. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa poza tymi godzinami oznacza zgodę na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju.

8. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdy zaliczka nie zostaje zwrócona.

9. Dzieci do lat 3 mogą spać w łóżkach rodziców nieodpłatnie.

10. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

11. Obiekt zobowiązany jest zapewnić:

- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

- bezpieczeństwo pobytu,

- profesjonalną i uprzejmą obsługę,

- usługę sprawną pod względem technicznym - w przypadku wystąpienia usterek obiekt podejmuje czynności mające na celu ich usunięcie.

12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

13. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

14. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu.

15. Ze względu na bezpieczeństwo zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników, żelazek i innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia pokoju.

16. W obiekcie obowiązuje surowy zakaz palenia - w przypadku stwierdzenia palenia papierosów w pokoju bądź łazience będzie naliczona kara w wysokości 500 złotych.

17. Parking obiektu jest bezpłatny i niestrzeżony.  Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdy należącego do Gościa. Brama zamykana jest na noc w godzinach 22:00 - 6:00. Ewentualne późniejsze przyjazdy lub wyjazdy prosimy zgłaszać obsłudze.

18. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w obiekcie przedmioty. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.

19. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 7:00.

20. W przypadku zgubienia klucza do pokoju Gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu obsłudze w celu wymiany zamka i uiszczenia opłaty w wysokości 40 złotych.

21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez Gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany. W przypadku braku takiej dyspozycji obiekt rzeczy te przechowa przez tydzień, a następnie przekaże na cele charytatywne.

22. Gość ma prawo do złożenia reklamacji, które przyjmuje obsługa obiektu. Reklamacja taka powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

23. Dzieci przebywające w obiekcie ze względów bezpieczeństwa powinny być cały czas pod opieką dorosłych.

bottom of page