top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od 25 maja 2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO.

Administratorem danych jest firma SZEKLA PIOTR MIELNIK, która posiada siedzibę w Grzybowie przy ulicy Nadmorskiej 45.

W celu ochrony danych administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, które są zgodne z aktami prawnymi w zakresie ochrony osób, których dane te dotyczą.

Dane naszych klientów przetwarzane są w celu:

- dokonania rezerwacji (rezerwacja obejmuje imię i nazwisko klienta, jego adres e-mail oraz numer kontaktowy),

- umożliwienie udzielenia odpowiedzi na zapytania związane z realizacją usługi,

- zawarcia transakcji,

- zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (przesłanie informacji handlowej za pomocą e-maila),

- realizację wszelkich usług świadczonych na terenie obiektu,

- udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych,

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- zapewnienia bezpieczeństwa,

- przesłania oferty handlowej i marketingowej, ale tylko w przypadku, gdy klient wyraził na to zgodę,

-

Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania rezerwacji, zameldowania, realizacji usług świadczonych na terenie obiektu. Niepodanie tych danych uniemożliwi dokonanie rezerwacji.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane do firm, z którymi współpracujemy:

- kancelarii prawnej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

- firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

- firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

- firmom świadczącym usługi wsparcia IT obiektu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne.

Ponadto dane Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w obiekcie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez monitoring jest ochrona żywotnych interesów jak również usprawiedliwiony cel administratora.

Dane klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.

 

Dane nie będą przekazywane do osób trzecich.

Mają Państwo prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy administrator zamierza je przetwarzać w innym celu,

- uzyskania informacji dotyczącej występowania danych w zbiorach administratora, celu i sposobu przetwarzania.

bottom of page